Βρείτε μας στα social:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Καταστατικό αρχείο 2023