Βρείτε μας στα social:

Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκη Μαλλιαράκη

Αντιπρόεδρος

Έλσα Φαβίου

Γενική Γραμματέας

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   2006 – 2008

Πρόεδρος:  Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος: Ν. ΒΑΒΑΤΣΗ – ΧΡΙΣΤΑΚΗ

Γενικός Γραμματέας: Ε. ΦΑΒΙΟΥ

Ταμίας: Γ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος:  Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   2008 – 2012

Πρόεδρος:  Ν. ΒΑΒΑΤΣΗ – ΧΡΙΣΤΑΚΗ

Αντιπρόεδρος: Π. ΔΗΜΟΥ

Γενικός Γραμματέας: Γ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ταμίας: Α. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ – ΜΑΛΛΙΑΡΑ

Μέλος:  Γ.  ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Μέλος: Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Μέλος:  Μ. ΤΟΥΤΟΥΖΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   2012 – 2015

Πρόεδρος:  Γ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος: Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Γενικός. Γραμματέας: Γ.  ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Ειδικός Γραμματέας:  Μ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

Ταμίας: Α. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ – ΜΑΛΛΙΑΡΑ

Μέλος:  Μ. ΤΟΥΤΟΥΖΑ

Μέλος: Ε. ΦΑΒΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   2015 – 2018

Πρόεδρος:  Γ.  ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Αντιπρόεδρος: Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Γενικός Γραμματέας: Μ. ΤΟΥΤΟΥΖΑ

Ειδικός Γραμματέας:  Μ.  ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ

Ταμίας: Α. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ – ΜΑΛΛΙΑΡΑ

Μέλος:  Γ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος: Ε. ΦΑΒΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   2018 – 2022

Πρόεδρος:  Γ.  ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Αντιπρόεδρος: Μ.  ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ

Γενικός Γραμματέας: Ε. ΦΑΒΙΟΥ

Ειδικός Γραμματέας:  Ν.  ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ

Ταμίας: Α. ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗΣ

Μέλος:  Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μέλος: Γ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ