Βρείτε μας στα social:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1980 με έδρα την Αθήνα.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση της έρευνας στην Ιατρική Βιοχημεία, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ιατρών σε θέματα σχετικά με την Ιατρική Βιοχημεία, την Εφαρμοσμένη Ιατρική Βιοχημεία και Κλινική Χημεία, την Προληπτική Ιατρική όπως και με θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και μπορούν να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται με τα εξής μέσα:

Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας ήταν οι Καθηγητές και ιατροί: Κωνσταντίνος Μοίρας, Ιωάννης Παπαβασιλείου, Διονύσιος Βαρώνος, Γεώργιος Παπαευαγγέλου, Αντωνία Τριχοπούλου, Μενέλαος Μπατρίνος, Ιωάννης Χατζημηνάς, Νικόλαος Λεγάκης, Αντώνιος Κουτσελίνης, Αναστάσιος Καλοφούτης, Δημήτριος Λουκόπουλος, Σωτήριος Ράπτης, Αμαλία Διονυσίου-Αστερίου, Α. Μπουλούκος, Μαρουλιώ Παυλάτου, Θ. Λιβανού, Ε. Αναγνώστου-Κακαρά, Αγγελική Τριανταφύλλου, Ανδρέας Ντεληθέος, Ιωάννης Λεκάκης και Βασιλική Δεληγιάννη. Το πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείτο από τους Καθηγητές: Ι. Παπαβασιλείου, Γ. Παπαευαγγέλου, Α. Τριχοπούλου, Α. Καλοφούτη και Α. Μπουλούκο. Στα πρώτα Διοικητικά Συμβούλια Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας ήταν ο Καθηγητής Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μοίρας.

Μέχρι το 2022, έχουν πραγματοποιηθεί 9 επιτυχημένα Πανελλήνια Ιατρικής Βιοχημείας ενώ έχει διεξαχθεί μια πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες Ιατρικές εταιρείες και στο πλαίσιο Πανελλήνιων Συνεδρίων (Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής, κλπ).