Βρείτε μας στα social:

Διατελέσαντες Πρόεδροι της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας

Δρ Γεώργιος Μαρόπουλος

2012 - 2015