Βρείτε μας στα social:

ΝΟΡΜΑ ΒΑΒΑΤΣΗ-ΧΡΙΣΤΑΚΗ

Ομότιμη Καθηγήτρια Βιοχημείας, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη 27/4/1945

Σπουδές

Μετεκπαίδευση

Ειδικότητα Σταδιοδρομία

1969 Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 1974-76 Master’s Degree, Pathology, Medical

School Ohio State University, Columbus

Ohio, ΗΠΑ
1980 Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

1972-76 Έμμισθη βοηθός Εργαστηρίου Howard University Medical Service, General Hospital,

Washington DC, ΗΠΑ
Έμμισθη Eιδική συνεργάτης έρευνας Εργαστηρίου Aνοσολογίας, Ηematology Oncology Dept. Medical School Ohio State University,
Columbus, Ohio, ΗΠΑ

1979 Ειδικότητα Μικροβιολογίας με εξετάσεις

1977 Βοηθός στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

 1. 1980  Επιμελήτρια
 2. 1981  Μονιμοποίηση στο Πανεπιστήμιο
 3. 1982  Λέκτορας Βιοχημείας, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ

1985 Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας,
1995 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας,
2004 Τακτική Καθηγήτρια Βιοχημείας, Ιατρικής

Σχολής ΑΠΘ

2005-2011 Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2007-2008 Διευθύντρια του Τομέα Βιολογικών Επιστημών

Διοικητικό Έργο

2008-2009 2011-2012

1985

1986

1993

1994 2004

1977- 2012 1999-2012 1998-2005

Εκπαιδευτικό έργο

1986- 2012

1989-1993 1993-2012

και Προληπτικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής

Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο KlimentOhridski, Σόφια, Βουλγαρία (1εβδομάδα Πρόγραμμα Ανταλλαγών Πανεπιστημίων)

Δίμηνη Εκπαιδευτική Άδεια για εκπαίδευση σε μοριακές τεχνικές, Gaubius Institute και Anthropogenetics Dept.University of
Leiden, Ολλανδία

Σεμινάριο εργασίας, «Train the trainers», 15/θήμερου προγράμματος “EuroformI” TMB, West Braband, Etten-Leur, Ολλανδία Σεμινάριο«Automated DNA sequencing» Perkin Elmer, Warrington, Αγγλία
Σεμινάριο εργασίας “Real time PCR” για παρακολούθηση ασθενών με χρόνια λευχαιμία, Τορίνο, Ιταλία

Μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημείας σε φοιτητές Ιατρικής, ΣΣΑΣ και Οδοντιατρικής
Μεταπτυχιακά μαθήματα Μοριακής Βιολογίας

στα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.

Μεταπτυχιακά μαθήματα Βιοχημείας στο πρόγραμμα Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής.

Επίβλεψη στην εκπόνηση, συγγραφή και εξέταση Διδακτορικών Διατριβών, 6 ως επιβλέπουσα, 20 ως μέλος τριμελούς και 40 μέλος επταμελούς.

Εκπαίδευση φοιτητών με Προγράμματα κατάρτισης, σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας Οργάνωση 6 Σεμιναρίων Εργασίας (Workshops ) σε μεθόδους «ανάλυσης DNA & PCR με εφαρμογές στη διαγνωστική» για ειδικούς και ειδικευόμενους στη Βιοπαθολογία

Συνεχιζόμενη Μετεκπαίδευση

Διδακτικό έργο

Ακαδημαϊκές Επιτροπές

2005-2012 2003-2012

2003-2012

2007-2010

2009-2010 2010

2008-2012

Επιστημονικές Εταιρείες

Πρόεδρος Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Αναπλ. Δ/ντρια 2007- 2012)

Μέλος του Γραφείου Εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής και Συντονίστρια (2007-10) Ολομέλεια Επιτροπής Ερευνών ως Εκπρόσωπος της Ιατρικής Σχολής

Μέλος του Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ
Ιδρυματικά Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ

1)Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας.
2) Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος. Πρόεδρος του Δ.Σ για την περίοδο 2001-2007.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ για την περίοδο 1997- 1999. Μέλος του Δ.Σ για την περίοδο 1995-1997. 3) Πανελλήνια Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας Πρόεδρος 2009-2012

3) Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία. 4) Ελληνική Ανοσολογική Εταιρεία.
5) Ελληνική Εταιρεία Φαρμακολογίας

Οργάνωση Συνεδρίων –Σεμιναρίων

Συμμετοχή στην Οργάνωση και διεξαγωγή, Συντονιστής τραπεζιών

-Balkan Biochemical and biophysical Days (1992,1997) Θεσσαλονίκη -Πανελλήνιο Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (2000) Θεσσαλονίκη

-Εθνικό Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Αθήνα /Θεσ/νίκη (1996,1998, 2002, 2004, 2006, 2008-2010)
-Επιστημονικά Συνέδρια Ιατρικής Σχολής ΕΣΙΣΑΠΘ (6)
– Σεμινάρια Εργασίας (Workshop) Εuroform I (2) -Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιοπαθολογίας επί 10 έτη -Σεμινάρια Εργασίας Μοριακών Τεχνικών (6)

-Συνέδρια Ιατρικής Βιοχημείας (4) Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικό Έργο

• Μελέτη πρωτεϊνών με βιοχημικές μεθόδους, ανάπτυξη αντισωμάτων σε πειραματόζωα και εφαρμογή ανοσολογικών μεθόδων.

 • Απομόνωση και ανάλυση DNA, ανίχνευση πολυμορφισμών και μεταλλάξεων καθορισμός γονοτύπων σε αιμοσφαιρινοπάθειες.
 • Μελέτη πολυμορφισμών γονιδίων απολιποπρωτεϊνών σε σχέση με υπερλιπιδαιμίες και στεφανιαία νόσο
 • Εφαρμογή PCR στη διάγνωση λοιμώξεων.
 • DNA τυποποίηση HLA αντιγόνων.
 • Μελέτη ογκογονιδιακών μεταλλάξεων σε νεοπλασίες .
 • Μοριακή τυποποίηση βακτηριακών στελεχών σε επιδημιολογικές μελέτες
 • DNA τυποποίηση ποικιλιών αντιγόνου Rhesus σε Ελληνικό πληθυσμό.
 • Μελέτη γονιδίων πολυφαρμακευτικής αντοχής σε παιδική λευχαιμία.
 • Μοριακή μελέτη γονιδίων αντιπονεκτίνης σε παχύσαρκα παιδιά
 • Απλότυποι αιμοσφαιρινοπαθειών (βs)στη Παλαιστίνη Επιστημονικό έργο Επιστημονικές εργασίες (172), δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά 24, ξενόγλωσσα περιοδικά 15, σε Ελληνικά, περιοδικά 52, εισηγήσεις ή κεφάλαια σε συγγράμματα 24, και 57 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή Συνέδρια, δημοσιευμένες στα πρακτικά Μονογραφία «Σύγχρονες Τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας στην Κλινική Πράξη», «Μεταπτυχιακή Χειρουργική» Δ. Λαζαρίδη 1993.
  Μονογραφία στα «Πρακτικά Σεμιναρίου Εργασίας (Workshop) σε μεθόδους ανάλυσης DNA&PCR».
  Βιβλία : Επιμέλεια έκδοσης στην Ελληνική γλώσσα
  1. «Ιατρική Βιοχημεία» Baynes & M. Dominiczak (2η έκδ). 2. «Ιατρική Βιοχημεία με μια ματιά» J Salway (2η έκδ). Χρηματοδότηση- Ερευνητικά προγράμματα ΚΕΣΥ 1990 «Μελέτη γενετικών πολυμορφισμών απολιποπρωτεϊνών σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα στον Ελληνικό πληθυσμό».
  ΚΕΣΥ 2006 «Μελέτη γενετικών πολυμορφισμών ενζύμων μεταβολισμού καρκινογόνων ενώσεων σε Έλληνες με οξείες λευχαιμίες και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα»

ΓΓΕΤ τριετές πρόγραμμα (1999) «Προσφορά σταδιοδρομίας σε Ελληνόφωνους ερευνητές του εξωτερικού» (Γ. Τζημαγιώργη)Αναπληρωματική υπεύθυνος
ΕΣΠΑ – Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ